Společnost: BOHEMIA CRYSTALEX NOVÝ BOR, a.s. [IČ: 28707206]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
31.07.2018
Místo konání:
Notářská kancelář JUDr. Kožiaková, Opava

Udaje o společnosti:

Společnost:
BOHEMIA CRYSTALEX NOVÝ BOR, a.s.
IČ:
28707206
Adresa:
Sloupská 378
47301 Nový Bor

Text oznámení

POZVÁNKA
na zasedání valné hromady společnosti
BOHEMIA CRYSTALEX NOVÝ BOR, a.s.
IČ: 287 07 206
se sídlem Nový Bor, Sloupská 378, PSČ 473 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2058

Petr Novosad tímto jako předseda představenstva společnosti BOHEMIA CRYSTALEX NOVÝ BOR, a.s. v souladu s ust. § 402 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, svolává řádnou valnou hromadu nadepsané společnosti.

Valná hromada společnosti BOHEMIA CRYSTALEX NOVÝ BOR, a.s. se svolává na

den 31. 7. 2018 v 13:00 hod.

Valná hromada se bude konat

v Notářské kanceláři JUDr. Hany Kožiakové
se sídlem Opava, U Pošty 249/4, PSČ 746 01.

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
4. Jmenování likvidátora
5. Závěr

V Novém Boru dne 14. 5. 2018

Petr Novosad
předseda představenstva
BOHEMIA CRYSTALEX NOVÝ BOR, a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení