Společnost: Tatry mountain resorts, a.s. [IČ: 31560636]

Oznámení

Typ:
Odvolání VH
Datum konání:
26.03.2020
Místo konání:
Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš

Udaje o společnosti:

Společnost:
Tatry mountain resorts, a.s.
IČ:
31560636
Adresa:
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš

Text oznámení

Oznámenie o zrušení mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L, týmto na základe rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID- 19

ruší mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa malo konať dňa 26.marca 2020 o 11.00 hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení