Společnost: B.I.B.S., a.s. [IČ: 25534581]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.05.2001
Místo konání:
602 00 Brno, Lipová 41a

Udaje o společnosti:

Společnost:
B.I.B.S., a.s.
IČ:
25534581
Adresa:

Text oznámení

1. Volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o stavu společnosti

3. Schválení roční účetní závěrky roku 2000

4. Projednání výroční zprávy

5. Zpráva dozorčí rady

6. Změna stanov společnosti

- rozšíření předmětu podnikání společnosti

- uvedení stanov společnosti do souladu s novelou zákona č. 513/1991 Sb. účinnou ke dni 1. ledna 2001

7. Změny v orgánech společnosti

8. Různé

Návrh změn stanov bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení