Společnost: Chotěbořské strojírny služby, a.s. [IČ: 45534519]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
07.05.2001
Místo konání:
Chotěboř, Slepá čp. 1500

Udaje o společnosti:

Společnost:
Chotěbořské strojírny služby, a.s.
IČ:
45534519
Adresa:

Text oznámení

1.Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího

řádu,volba předsedajícího VH,zapisovatele,

ověřovatelů zápisu a skrutátorů

2.Zpráva o podnikatelské činnosti a hospoda-

ření a.s. za rok 2000

3.Zpráva auditora k hospodářskému výsledku

za rok 2000

4.Zpráva dozorčí rady

5.Schválení roční účetní závěrky za rok 2000

vč. návrhu na rozdělení zisku

6.Volba členů představenstva a dozorčí rady

7.Změna stanov společnosti v souvislosti

s novelou obchodního zákoníku

8.Prodej majetku společnosti

9.Závěr VH - usnesení valné hromady


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení