Společnost: LAAR, a.s. [IČ: 26018748]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
13.06.2001
Místo konání:
Praha 2, Wenzigova 5

Udaje o společnosti:

Společnost:
LAAR, a.s.
IČ:
26018748
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2000 a o hlavních cílech pro rok 2001, o stavu majetku společnosti a o návrhu na zúčtování hospodářského výsledku.

3. Zpráva dozorčí rady včetně zprávy auditora k hospodaření společnosti v roce 2000.

4. Schválení usnesení valné hromady.

5. Závěr


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení