Společnost: WANNER ADAPT a.s. [IČ: 26178249]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
11.06.2001
Místo konání:
110 00 Praha 1, Hybernská 12

Udaje o společnosti:

Společnost:
WANNER ADAPT a.s.
IČ:
26178249
Adresa:

Text oznámení

- prezentace akcionářů

- volba ověřovatele zápisu

- volba předsedajícího VH

- schválení změn stanov společnosti

- zpráva dozorčí rady k výsledkům hospodaření a k
  výroční zprávě za rok 2000

- schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy za
  rok 2000

- schválení rozdělení zisku za rok 2000

- diskuse

- závěr


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení