Společnost: PAS Zábřeh na Moravě, a.s. [IČ: 45192251]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
20.06.2001
Místo konání:
Zábřeh na Moravě, U Dráhy 8

Udaje o společnosti:

Společnost:
PAS Zábřeh na Moravě, a.s.
IČ:
45192251
Adresa:

Text oznámení

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

PAS Zábřeh na Moravě, a.s.

se sídlem v Zábřehu na Moravě, U Dráhy 8, PSČ 789 13

svolává na středu 20. června 2001 ve 14:30 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

v sídle akciové společnosti

Pořad jednání :

1. Zahájení.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2000, roční účetní závěrce za rok 2000, návrh na rozdělení zisku za rok 2000, výhled na rok 2001.

5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a výrok auditora.

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2000 a rozdělení zisku za rok 2000.

7. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady na rok 2001

8. Volba členů představenstva

9. Volba členů dozorčí rady

10. Změna stanov – uvedení do souladu se zák. č. 370/2000 Sb. (novelou obchodního zákoníku).

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 13:30 do 14:15 hodin. Každý akcionář je povinen při registraci předložit občanský průkaz. Při zastupování se zmocněnec musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí s vymezením práv. Zástupci právnických osob předloží občanský průkaz a výpis z obchodního rejstříku. Není-li přítomen statutární orgán, musí se zástupce prokázat úředně ověřenou plnou mocí.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 13.6.2001.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost akcionářům nehradí.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení