Společnost: KOVO TOPIČ a.s. [IČ: 25825666]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
25.06.2001
Místo konání:
Kojetín, Křenovská 1374

Udaje o společnosti:

Společnost:
KOVO TOPIČ a.s.
IČ:
25825666
Adresa:

Text oznámení

1.Zahájení valné hromady.

2.Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3.Výroční zpráva představenstva o výsledcích hospodaření za rok 2000 a stavu společnosti.

4.Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2000 a návrh na rozdělení zisku.

5.Vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

6.Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2000.

7.Změna stanov společnosti.

8.Odvolání a volby členů představenstva a dozorčí rady.

9.Závěr.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení