Společnost: Mopas a.s. [IČ: 60708735]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
22.06.2001
Místo konání:
Holešov, Samostatnost 1181

Udaje o společnosti:

Společnost:
Mopas a.s.
IČ:
60708735
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2000, roční účetní závěrka a návrh na zozdělení zisku za rok 2000.

3. Zpráva dozorčí rady k roční uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

4. Odvolání a valba členů představenstva a dozorčí rady.

5. Rozhodnutí o odměnění členů představenstva a dozorčí rady.

6. Změna stanov společnosti a schválení nového znění stanov.

7. Závěr

K bodu 6. se uvádí:

1. Ve stanovách byla sjednocena terminologie s platným zněním obchodního zákoníku.

2. Snížení počtu členů představenstva.

3. Podstatou dalších změn stanov je uvedení do souladu s platným zněním obchodního zákoníku, který byl novelizován zákonem č. 367/2000 Sb. a 370/2000 Sb.

Návrh změn stanov a účetní závěrky za rok 2000 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na sekretariátě ředitele spolešnosti v pracovní dny od 08:00 hod. do 14:00 hod. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie stanov na svůj náklad a své nebezpečí.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení