Společnost: LICOLOR, a.s. [IČ: 49903268]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.06.2001
Místo konání:
Liberec, Americká 2

Udaje o společnosti:

Společnost:
LICOLOR, a.s.
IČ:
49903268
Adresa:

Text oznámení

1.Zahájení

2.Schválení jednacího a volebního řádu VH

3.Volba předsedy řádné VH, zapisovatele, ověřovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů

4.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000 a záměry společnosti na rok 2001

5.Zpráva dozorčí rady

6.Schválení účetní závěrky za rok 2000

7.Schválení novely stanov a přijetí úplného znění stanov dle novely OZ

8.Závěr

Návrh změny stanov vychází z novely zákona č.513/91 ve znění pozdějších předpisů a z novely účinné od 1.1. 2001. S návrhem změn stanov se akcionáři mohou seznámit v sídle společnosti u sekretářky ředitele v pracovních dnech od 15.6.2001 od 7 do 15 h. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení