Společnost: Techno Publishing a.s. [IČ: 26144085]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
27.06.2001
Místo konání:
Praha 2, Vyšehradská 43

Udaje o společnosti:

Společnost:
Techno Publishing a.s.
IČ:
26144085
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení. Kontrola usnášení schopnosti.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2000.

4. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku.

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

6. Schválení roční účetní závěrky.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

8. Odvolání stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva společnosti

9. Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady.

10. Změna způsobu jednání za společnost

11. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ na jednání řádné valné hromady společnosti Techno Publishing a.s., která se uskuteční dne 27. června 2001 ve 14.00 hod u notáře JUDr. Tomáše Oulíka, Vyšehradská 43, 120 00 Praha 2:

Usnesení (k bodu č. 10):

„Valná hromada schvaluje změnu jednání za společnost tak, že za společnost bude jednat společně předseda představenstva a člen představenstva “


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení