Společnost: KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. [IČ: 25060996]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.06.2002
Místo konání:
Praha 1, Vodičkova 20

Udaje o společnosti:

Společnost:
KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
IČ:
25060996
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, oznámení o usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu.
3. Výroční zpráva – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti včetně zprávy o vztazích ovládající osoby s ovládanou osobou a stavu jejího majetku, seznámení s účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku a zprávou s výrokem auditora.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Přijetí usnesení valné hromady k projednávaným předmětům jednání.
6. Závěr.
Zveřejnil:

Zdenek Mudra
předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení