Společnost: LAAR, a.s. [IČ: 26018748]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
27.06.2002
Místo konání:
Tábor, Vančurova

Udaje o společnosti:

Společnost:
LAAR, a.s.
IČ:
26018748
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2001 a o hlavních cílech pro rok 2002, o stavu majetku společnosti a o návrhu na zúčtování hospodářského výsledku.

3. Zpráva dozorčí rady včetně zprávy auditora k hospodaření společnosti v roce 2001.

4. Změna stanov společnosti.

5. Schválení usnesení valné hromady.

6. Závěr

Zveřejnil

představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení