Společnost: Pronext,a.s. [IČ: 26236923]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.06.2002
Místo konání:
Zlín, areál ZPS, budova č. 91

Udaje o společnosti:

Společnost:
Pronext,a.s.
IČ:
26236923
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady.
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Výroční zpráva za rok 2001 – zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001, řádná účetní závěrka za rok 2001 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2001.
5. Zpráva dozorčí rady včetně jejího vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2001 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2001.
6. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2001, řádné účetní závěrky za rok 2001 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2001.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení odměny za výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.
10. Závěr.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení