Společnost: Impress, a.s. [IČ: 46506381]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.06.2002
Místo konání:
Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 2

Udaje o společnosti:

Společnost:
Impress, a.s.
IČ:
46506381
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva představenstva o jeho činnosti v roce 2001

5. Účetní závěrka za rok 2001, zpráva o auditu, návrh na rozdělení zisku

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a zpráva o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

7. Schválení účetní závěrky za rok 2001 a návrhu na rozdělení zisku

8. Odvolání člena představenstva

9. Odvolání člena dozorčí rady

10. Volba člena představenstva

11. Volba člena dozorčí rady

12. Změna stanov společnosti

13. Závěr valné hromady

Zveřejnil

představenstvo Impress, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení