Společnost: INFUSIA a.s. [IČ: 46356525]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - náhradní
Datum konání:
29.07.2002
Místo konání:
Hořátev, Hořátev 104

Udaje o společnosti:

Společnost:
INFUSIA a.s.
IČ:
46356525
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001, vč. výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2001

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2001, návrhu na rozdělení zisku a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2001

5. Řádná účetní závěrka za rok 2001, návrh na rozdělení zisku.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001 a Výroční zprávy.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2001 a stanovení výše a způsobu výplaty tantiém a dividend.

8. Rozhodnutí o změně 1 akcie na jméno FNM ČR na 1 kmenovou akcii na majitele

9. Změna stanov.

10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

11. Závěr

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení