Společnost: Lesní společnost Plasy, a. s. [IČ: 45351953]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
12.06.2000
Místo konání:
Soběslav, Na Pískách 488/II

Udaje o společnosti:

Společnost:
Lesní společnost Plasy, a. s.
IČ:
45351953
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Návrhy na volbu předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jejich schválení.
3. Návrhy na změnu stanov společnosti a jejich schválení – podstatou změn je uvedení stanov do souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a do souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.
4. Roční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2002.
5. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2002.
6. Roční zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2002.
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2002.
8. Zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2002.
9. Schválení Roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, Roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §66a za rok 2002.
10. Návrhy na odvolání členů představenstva a dozorčí rady, návrhy na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady a schválení těchto návrhů.
11. Závěr.

Zveřejnil:

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení