Společnost: FRANZ EDER Tachov a.s. [IČ: 45357161]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
07.08.2003
Místo konání:
Tachov, U Ctiboře 1698

Udaje o společnosti:

Společnost:
FRANZ EDER Tachov a.s.
IČ:
45357161
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2002 a návrhu na způsob úhrady ztráty

5. Schválení roční účetní závěrky a způsobu úhrady ztráty

6. Změna stanov – způsob svolávání valné hromady, uveřejnění pozvánky pouze v jednom celostátně distribuovaném deníku (v souladu s § 184 odst. 4 obchodního zákoníku)

7. Revokace usnesení valné hromady společnosti ze dne 1.7.1999 týkající se změny podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné a s tím spojená změna stanov společnosti

8. Různé

9. Závěr

Zveřejnil

Franz Eder, v.r.
předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení