Společnost: KARUSEL, a.s. [IČ: 26224925]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.06.2003
Místo konání:
Brno, Kopečná 19

Udaje o společnosti:

Společnost:
KARUSEL, a.s.
IČ:
26224925
Adresa:

Text oznámení

1) volba předsedy valné hromady a zapisovatele

2) projednání a schválení hospodářských výsledků, schválení řádné účetní závěrky

3) navýšení základního kapitálu –

  • důvody navrhovaného zvýšení – investice v oblasti realit
  • způsob navýšení – upsání nových akcií
    rozsah navýšení – 2,000.000,- Kč
  • bude vydáno 200 ks akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějících na majitele. Emisní kurs akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě.
  • lhůta pro upsání nových akcií bude 60 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného u KS v Brně.

4) změna stanov společnosti (uvedení stanov společnosti do souladu z Obchodním zákoníkem) – návrh změn je k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

5) různé

V Brně dne 26.5.2003

Zveřejnil

Josef Hromada, předseda představenstva KARUSEL, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení