Společnost: Pronext,a.s. [IČ: 26236923]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.06.2003
Místo konání:
Zlín, areál SVIT, budova č. 33/6

Udaje o společnosti:

Společnost:
Pronext,a.s.
IČ:
26236923
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení.

2. Volba předsedy valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

4. Výroční zpráva za rok 2002 – zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002, řádná účetní závěrka za rok 2002 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2002.

5. Zpráva dozorčí rady včetně jejího vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2002 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2002.

6. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2002, řádné účetní závěrky za rok 2002 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2002.

7. Závěr.

Ve Zlíně dne 28.5.2003

Představenstvo společnosti
Pronext a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení