Společnost: SMALTOVNA TUPESY, a.s. [IČ: 25537113]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.10.2003
Místo konání:
687 07 Tupesy, Tupesy 345

Udaje o společnosti:

Společnost:
SMALTOVNA TUPESY, a.s.
IČ:
25537113
Adresa:

Text oznámení

Představenstvo obchodní společnosti

SMALTOVNA TUPESY, a.s.,

sídlo 687 07 Tupesy 345,

IČ : 25 53 71 13, zapsané v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2732,

oznamuje tímto, že se svolává

řádná valná hromada společnosti

na dne 30. 10. 2003 se zahájením ve 14.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese 687 07 Tupesy 345.

Program:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti včetně zprávy o stavu

majetku společnosti za rok 2002 a návrhu na rozdělení zisku.

3. Zpráva dozorčí rady za rok 2002 a stanovisko ke zprávě auditora a k návrhu na rozdělení zisku.

4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce za rok 2002 a o rozdělení zisku za rok 2002.

5. Závěr

Zveřejnil

Miroslav Valenta, předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení