Společnost: Horten, a.s. [IČ: 25112902]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.11.2003
Místo konání:
Praha 9, Beranových 130

Udaje o společnosti:

Společnost:
Horten, a.s.
IČ:
25112902
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti HORTEN a.s., o stavu majetku, o účetní závěrce za rok 2002.

5. Zpráva dozorčí rady a seznámení s výrokem auditora.

6. Schválení roční uzávěrky a rozdělení zisku.

7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

8. Volba členů představenstva a dozorčí rady.

9. Změna stanov, spočívající ve změně čl.14.

10. Závěr.

Zveřejnil

Hanko


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení