Společnost: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. [IČ: 60193689]

Oznámení

Typ:
Jiné...
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
IČ:
60193689
Adresa:
Křížová 472/47
15039 Praha 5

Text oznámení

Valná hromada společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. rozhodla dne 30. května 2014
o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti ve výši 40 495 000,00 Kč se snižuje na 38 446 000,00 Kč, tj. o hodnotu 2 049 ks vlastních akcií (v nominální hodnotě 1 000 Kč) v držení společnosti, které budou zničeny.
Toto sdělení podává společnost na základě zákona č. 90/2012 Sb., § 518 o ochraně věřitelů.
Společnost tímto vyzývá případné věřitele k přihlášení svých pohledávek v zákonné lhůtě.
Statutární ředitel VIS, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení