Společnost: HARRASOV, a.s., v likvidaci [IČ: 26754495]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
15.12.2014
Místo konání:
Praha 2, Americká 35

Udaje o společnosti:

Společnost:
HARRASOV, a.s., v likvidaci
IČ:
26754495
Adresa:
Huťská 1294
272 01 Kladno

Text oznámení

Představenstvo společnosti HARRASOV a.s. v likvidaci, se sídlem Kladno, Huťská 1294, PSČ 272 01, IČ: 267 54 495, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 8089 (dále jen „společnost“), svolává tímto mimořádnou valnou hromadu společnosti.

Místo konání valné hromady: notářská kancelář Mgr. Olgy Spoustové, Praha 2, Americká 35

Datum a hodina konání valné hromady: 15.12.2014, ve 11.00 hodin

Pořad jednání valné hromady společnosti:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky sestavené likvidátorem ke dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku
4. Ukončení valné hromady

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

„Valná hromada společnosti schválila konečnou zprávu likvidátora společnosti Mgr. Filipa Vyskočila, dat. nar. 21.7.1974, bytem Radhošťská 1941/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, o průběhu likvidace, dále návrh likvidátora na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku sestavenou likvidátorem ke dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku.“

Výše uvedené usnesení má být valnou hromadou přijato z důvodu, že likvidátor společnosti dokončil v rámci likvidace společnosti vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem, a proto mu dle ustanovení § 205 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vznikla povinnost vyhotovit konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku. V souladu s ust. § 205 odst. 2 občanského zákoníku má likvidátor povinnost předložit výše uvedené dokumenty valné hromadě společnosti k schválení.

V Praze dne 11.11.2014

HARRASOV a.s. v likvidaci


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení