Společnost: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. [IČ: 49454561]

Oznámení

Typ:
Změna/doplnění programu VH
Datum konání:
13.05.2015
Místo konání:
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
IČ:
49454561
Adresa:
Tř. T. Bati 383
76049 Zlín

Text oznámení

Změna v pozvánce na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, IČ 49454561, zapsané u OR KS v Brně-oddíl B, vložka 1169 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 13. května 2015 v 10,00 hod.
v zasedací místnosti společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Oproti původní pozvánce na valnou hromadu dochází v návrhu představenstva společnosti ke změně osoby kandidáta do dozorčí rady společnosti tak, že namísto MUDr. Pavola Skalky, odstoupivšího z kandidatury z osobních důvodů, byl zastupitelstvem Města Vizovice za člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. nominován Ing. Jaroslav Burkart.

V ostatním zůstává původní pozvánka na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. nedotčena.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení