Společnost: HARRASOV, a.s. v likvidaci [IČ: 26754495]

Oznámení

Typ:
Výzva
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
HARRASOV, a.s. v likvidaci
IČ:
26754495
Adresa:
Huťská 1294
27201 Kladno

Text oznámení

Výzva k odevzdání akcií

Rozhodnutím valné hromady společnosti HARRASOV, a.s. v likvidaci, IČ 267 54 495, se sídlem Kladno, Huťská 1294, PSČ 272 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8089, ze dne 22.1.2013 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, přičemž o tomto byl sepsán Mgr. Olgou Spoustovou, notářkou, se sídlem v Praze 2, Americká 35, notářský zápis NZ 60/2013, N 65/2013. Tímto rozhodnutím byl současně jmenován likvidátorem společnosti HARRASOV, a.s. v likvidaci, IČ 267 54 495, se sídlem Kladno, Huťská 1294, PSČ 272 01, Mgr. Filip Vyskočil, nar. 21.7.1974, bytem Praha 3, Žižkov, Radhošťská 1941/4, PSČ 130 00

Rozhodnutím valné hromady společnosti HARRASOV, a.s. v likvidaci, IČ 267 54 495, se sídlem Kladno, Huťská 1294, PSČ 272 01, ze dne 15.12.2014, ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Olgou Spoustovou, notářkou v Praze, sp. zn.: N 1966/2014, NZ 1898/2014, bylo schváleno rozdělení likvidačního zůstatku.

Likvidátor společnosti HARRASOV, a.s. v likvidaci, IČ 267 54 495, se sídlem Kladno, Huťská 1294, PSČ 272 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8089, Mgr. Filip Vyskočil, v souvislosti s rozhodnutím o schválení likvidačního zůstatku vyzývá akcionáře společnosti HARRASOV, a.s. v likvidaci, IČ 267 54 495, se sídlem Kladno, Huťská 1294, PSČ 272 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8089 (dále jen „Společnost“), aby ve lhůtě 15 dnů od dne zveřejnění této výzvy na ww.valnehromady.cz, odevzdali všechny akcie emitované Společností. Akcionář při odevzdání akcií předloží likvidátorovi originály akcií Společnosti nebo hromadných listin je nahrazujících. Místem určeným k odevzdání akcií je pracoviště likvidátora, Laubova 8, Praha 3, a to v pracovní dny od 9 do 15 hodin.

Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií Společnosti na výzvu likvidátora. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537, 538 a 540 zák. č. 90/2012 Sb. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí.

V Praze dne 4.6.2015

Mgr. Filip Vyskočil
likvidátor společnosti HARRASOV, a.s. v likvidaci


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení