Společnost: ERFLEX, a.s. [IČ: 25675826]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
31.07.2015
Místo konání:
Praha 1

Udaje o společnosti:

Společnost:
ERFLEX, a.s.
IČ:
25675826
Adresa:
Valentinská 92/3
11000 Praha 1

Text oznámení

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ERFLEX, a.s., IČ: 256 75 826,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 15532
(dále jen „Společnost“).

Členové dozorčí rady Společnosti oznamují, že dne 31.7.2015 ve 9:00hod se koná řádná valná hromada Společnosti v sídle advokátní kanceláři Pitra Pýcha, na adrese Praha 1, Žatecká 41/4 s tímto programem:
a) volba orgánů valné hromady;
b) volba členů představenstva;
c) volba člena dozorčí rady;
d) stažení akcií Společnosti z oběhu a jejich výměna;
e) zakončení valné hromady.

Pozvánka na tuto řádnou valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.erflex.eu, a to až do konání valné hromady.

V rámci konání valné hromady se navrhuje přijetí těchto usnesení:

(i) Za členy představenstva jsou zvoleni:
Daniela Hladká, nar. 27.4.1984, bytem Praha 9, Mlázovická 777/1;
Mgr. Karel Balcar, nar. 10.6.1966, bytem Horní Čermná č.p. 90, PSČ: 561 56;
Petr Horský, bytem nar. 23.9.1974, Praha 5, Bellušova 1814/27.
Odůvodnění: Všem členům představenstva uplynulo funkční období a Společnost tedy nemá zvolené představenstvo.
Navrhuje se zvolení výše uvedených osob, které se účastnily řízení Společnosti před konáním této valné hromady.
(ii) Ilona Veselá, nar. 20.12.1974, bytem Levín 115, 267 01 Králův Dvůr je znovu jmenována do funkce členky dozorčí rady.
Odůvodnění: Funkční období Ilony Veselé jako členky dozorčí rady Společnosti uplynulo 3.5.2015 a navrhuje se její opětovné zvolení.
(iii) Stávající akcie Společnosti emitované dne 24.2.2014 se stahují z oběhu. Společnost emituje nové akcie za účelem jejich výměny za akcie stávající. Nové akcie Společnosti jsou emitované ke dni konání valné hromady, jsou to akcie kmenové, na jméno, se stejnou jmenovitou hodnotou (80.000,-Kč na akcii) a stejným číselným označením jako akcie stávající.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že akcionář D&C Agency, s.r.o. zpochybnil platnost stávajících akcií Společnosti, je třeba v zájmu právní jistoty akcionářů vydat akcie podepsané takovými osobami, které jsou nezpochybnitelnými členy představenstva Společnosti.
Akcionáři se tímto vyzývají, aby s sebou přinesli na konání valné hromady akcie Společnosti, které mají v držení za účelem jejich výměny za akcie nové. Pokud se akcionář valné hromady nezúčastní, může stávající akcie vyměnit za akcie nové do 15.8.2015 v sídle Společnost, ve všední dny v době mezi 9.00 a 16.00.

V Praze, dne 22.6. 2015

_______________________
Robert Novosad, člen dozorčí rady

_______________________
Jaroslav Čech, člen dozorčí rady


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení