Společnost: Nowikov, a.s. v likvidaci [IČ: 28074491]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
25.08.2015
Místo konání:
Praha 1, Na Florenci 35

Udaje o společnosti:

Společnost:
Nowikov, a.s. v likvidaci
IČ:
28074491
Adresa:
Melantrichova 465/11
11000 Praha 1

Text oznámení

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo a likvidátor společnosti Nowikov a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Melantrichova 465/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 280 74 491, spisová značka B 14754 vedená u Městského soudu v Praze, webové stránky společnosti www.nowikov.com,

svolávají řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25.8.2015 od 11:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Martiny Herzánové, Na Florenci 35, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání
1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
3. Zpráva dozorčí rady o projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
4. Schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
5. Závěr valné hromady.

Akcionáři mohou nahlédnout do účetní závěrky a souvisejících dokumentů je možné po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu nowikov09@gmail.com
Materiály předkládané k projednání a schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady:

• K bodu 2 programu: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
• K bodu 3. Programu: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
• K bodu 4 programu:
1. Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace
2. Valná hromada schvaluje návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku tak, že vzhledem k tomu, že likvidační zůstatek k rozdělení činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých) nebude akcionářům společnosti žádní likvidační zůstatek rozdělen ani vyplácen.

Přemysl Líbal v.r. Andrej Surňak v.r.
Likvidátor předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení