Společnost: BGS Energy Plus a.s. [IČ: 28089880]

Oznámení

Typ:
Odvolání VH
Datum konání:
18.08.2015
Místo konání:
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice 853

Udaje o společnosti:

Společnost:
BGS Energy Plus a.s.
IČ:
28089880
Adresa:
Zámecká 7
582 91 Světlá nad Sázavou

Text oznámení

BGS Energy Plus a.s. – oznámení o odvolání valné hromady

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s., se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91, IČ 28089880, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840, tímto podle ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, oznamuje, že se odvolává valná hromada, která byla svolána představenstvem na den 18.8.2015 v 10,00 hod dle pozvánky, která byla zveřejněna a uveřejněna dne 17.7.2015.

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení