Společnost: TwigoNet Europe, SE [IČ: 29203414]

Oznámení

Typ:
Rozhodnutí VH
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
TwigoNet Europe, SE
IČ:
29203414
Adresa:
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9

Text oznámení

Oznamujeme podle §334 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, že valná hromada společnosti TwigoNet Europe, SE, IČ 29203414, konaná dne 12.8.2015 rozhodla o vyřazení akcií ISIN CZ0008467842 vydaných společností a obchodovaných na trhu NewConnect Varšavské burzy cenných papírů z tohoto trhu s okamžitou platností. Akcie společnosti nejsou obchodovány na žádném jiném organizovaném trhu.
Společnost již oznámila tuto skutečnost příslušnému organizátorovi trhu a dozoru nad kapitálovým trhem České národní banky.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení