Společnost: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. [IČ: 60193689]

Oznámení

Typ:
Výzva
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
IČ:
60193689
Adresa:
Křížová 472/47
15000 Praha 5

Text oznámení

Opakovaná výzva k převzetí akcií v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., se sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 60193689, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, B. 2382 (dále též „společnost“), v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 5. 6. 2009 o změně stanov společnosti, v jejímž důsledku došlo mimo jiné ke změně podoby akcií společnosti ze zaknihované na podobu listinnou, vyzývá akcionáře společnosti, kteří tak dosud neučinili, k převzetí listinných akcií společnosti v dodatečné lhůtě, která se stanoví na dobu od 12. 1. 2016 do 21. 1. 2016.

Akcie budou ve výše uvedeném období předávány prostřednictvím společnosti Centrum hospodářských informací, a.s., IČO 63999897, na adrese Praha 10, K Botiči 1453/6, v úterý a čtvrtek od 11.00 do 15.00.

Představenstvo zároveň upozorňuje, že pokud tak akcionáři neučiní ani v této dodatečné lhůtě, budou tyto nepřevzaté listinné akcie v souladu se zákonem prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě.

Realizací veřejné dražby bude pověřen dražebník CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodník s cennými papíry, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B vložce 5249.

Výtěžek z předmětné dražby bude po započtení nákladů vzniklých společnosti prodejem listinných akcií v dražbě vyplacen původním akcionářům.

Podrobné informace o dražbě akcií, včetně dražební vyhlášky, budou původním akcionářům zaslány pověřeným dražebníkem a budou k dispozici na stránkách dražebníka www.cyrruscf.cz a na centrální adrese www.centralni-adresa.cz

Za společnost Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Petr Tausch, statutární ředitel


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení