Společnost: CASSIEL SE [IČ: 24258202]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
16.05.2016
Místo konání:
Praha 2 - Krkonošská 16

Udaje o společnosti:

Společnost:
CASSIEL SE
IČ:
24258202
Adresa:
Úvoz 161/22
118 00 Praha 1

Text oznámení

Představenstvo obchodní společnosti
CASSIEL SE
se sídlem Úvoz 161/22, Hradčany, 118 00 Praha 1
IČO: 24258202, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „společnost“)
tímto v souladu s ustanovením článku 9 zakladatelské listiny a v souladu s právními předpisy
svolává
Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U
která se bude konat dne 16. května 2016 od 09.00 hodin v Advokátní kanceláři Rezek, Prunner, Firická na adrese Krkonošská 2001/16, Praha 2, 120 00 ve druhém patře budovy
(dále jen „valná hromada“).
POŘAD JEDNÁNÍ:
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2) Volba orgánů valné hromady
3) Oznámení o odstoupení jediného člena představenstva
4) Projednání odstoupení jediného člena představenstva
5) Volba nového člena představenstva
6) Diskuze
7) Ukončení valné hromady

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení