Společnost: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. [IČ: 60193689]

Oznámení

Typ:
Jiné...
Datum konání:
02.06.2016
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
IČ:
60193689
Adresa:
Křížová 472/47
15000 Praha 5

Text oznámení

Protinávrh akcionáře společnosti VIS, a.s.
Po svolání valné hromady společnosti obdržel statutární ředitel protinávrh k bodu 5. pořadu jednání valné hromady od akcionáře společnosti pana Jana Hejkala v tomto znění:

Znění mého protinávrhu usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh k bodu 5. pořadu jednání valné hromady ve znění předloženém statutárním ředitelem vyjma znění závorky: „(+ 100,1 z nerozděleného zisku)“, jejíž nové znění navrhuji schválit takto: „(+ 2913 z nerozděleného zisku)“

Jako odůvodnění k tomuto mému protinávrhu k bodu 5. pořadu valné hromady sděluji, že
Naše Společnost má na bankovních účtech velmi vysokou a nepotřebnou finanční hotovost (takzvaný odejmutelný finanční majetek), která patří k výplatě podílu na zisku akcionářům naší Společnosti.

Stanovisko statutárního ředitele:
Podaný návrh na rozdělení zisku odpovídá skutečnému hospodaření společnosti v kalendářním roce 2015 a zajišťuje u společnosti výplatu obvyklé dividendy.
Hotovost je v roce 2016 vázána na novou investici a probíhající již neodkladné opravy administrativní budovy v Křížové ul.
Hlasování o protinávrhu bude zařazeno na pořad valné hromady. Statutární ředitel jeho přijetí nedoporučuje.

Petr Tausch
statutární ředitel


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení