Společnost: RUML-CZ a.s. [IČ: 26006201]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
26.02.2017
Místo konání:
533 1 Pardubice, K Pustinám 64

Udaje o společnosti:

Společnost:
RUML-CZ a.s.
IČ:
26006201
Adresa:
Kunětická 771
53304 Sezemice

Text oznámení

Václav Ruml, narozen dne 25. 02. 1973, bytem Kunětická 771, 533 04 Sezemice

Věc:Oznámení o konání valné hromady společnosti

V souladu s článkem 9, bodu 4 jako akcionář vlastnící akcie, jejichž souhrnná hodnota převažuje 31 %, svolávám mimořádnou valnou hromadu k projednání níže uvedených záležitostí:
1. Volba členů představenstva:
a. Václav Ruml, dat. nar. 25. února 1973, Kunětická 771, 533 04 Sezemice
b. Václav Ruml, dat. nar. 10. ledna 1949, Malá 298, 533 04 Sezemice
c. Naděžda Rumlová, dat. nar. 27. února 1949, Malá 298, 533 04 Sezemice
2. Volba dozorčí rady:
a. Věra Veinfurtová, dat. nar. 10. ledna 1949, Nová 601, 533 04 Sezemice
b. Alena Pivná, dat. nar. 14. ledna 1960, Tuněchodská 100, 530 02 Pardubice
c. Vilma Venzarová, dat. nar. 9. dubna 1948, Zajíčková 316, 530 03 Pardubice
3. Odvolání člena představenstva:
a. Věra Balcarová, dat. nar. 1. srpna 1951, Koželušská 815, 537 01 Chrudim
4. Odvolání dozorčí rady:
a. Předsedy dozorčí rady: Ing. Soňa Šlesingerová, dat. nar. 3.srpna 1977, Malá Michnovka 1091/12, 152 00 Praha 5 Hlubočepy
b. Člena dozorčí rady: Dana Medková, dat. nar. 18. dubna 1964, Průmyslová 1123/4, 500 02 Hradec Králové
c. Člena dozorčí rady: Jiří Balcar, dat. nar. 8. března 1951, Koželužská 815, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Všichni výše jmenovaní jsou o případném zvolení do statutárních orgánů společnosti informováni a jsou připraveni při svém zvolení doložit všechny potřebné listiny, které zákon stanovuje k zápisu do obchodního rejstříku.

Valou hromadu společnosti, článek 9, bod 3.svolávám z důvodů nečinnosti jak člena představenstva společnosti, tak členů dozorčí rady a je specifikována v níže uvedených údajích pro akcionáře dle výpisu OR:
a) RUML-CZ a.s., se sídlem Kunětická 771, 533 04 Sezemice, IČ 260 06 201
b) Místo konání valné hromady – obchodní kancelář na adrese K pustinám 64, 533 01 Pardubice – Staročernsko, dne 26. února 2017 v 16,00 hod.
c) Valnou hromadu svolává: Václav Ruml, dat. nar. 25. února 1973, akcionář vlastnící více jak 31 % akcií základního kapitálu.
d) Mimořádná valná hromada.
e) Program jednání valné hromady:
a. Odvolání stávajícího člena představenstva společnosti
b. Jmenování nových členů představenstva společnosti
c. Členové představenstva si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu představenstva
d. Jmenování nových členů dozorčí rady společnosti
e. Členové dozorčí rady ze svého středu si zvolí předsedu a místopředsedu dozorčí rady
f. Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti RUML-CZ a. s., IČ 260 06 201, se sídlem Kunětická 771, 533 04 Sezemice, se na svém mimořádném zasedání valné hromady, konané dne 26.února 2017 od 16,00 hod. na adrese K Pustinám 64, 533 01 Pardubice, za přítomnosti akcionářů a hostů dle prezenční listiny, valnou většinou hlasů přítomných akcionářů, přijímá usnesení:

Odvolává se

Statutární orgán – představenstvo
Člen představenstva
Věra Balcarová, dat. nar. 1. srpna 1951
Koželužská 815, 537 01 Chrudim III
Den vzniku členství: 24. května 2013
Den zániku členství: 26. února 2017
Den vzniku funkce: 9. července 2016
Den zániku funkce: 26. února 2017

Statutární orgán – dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
Ing. Soňa Šlesingerová, dat. nar. 3. března 1977
Den vzniku členství: 24. května 2013
Den zániku členství: 26. února 2017
Den vzniku funkce: 24. května 2013
Den zániku funkce: 26. února 2017
člen dozorčí rady
Dana Medková, dat. nar. 18. dubna 1964
Den vzniku členství: 24. května 2013
Den zániku členství: 26. února 2017
Den vzniku funkce: 9. července 2016
Den zániku funkce: 26. února 2017
člen dozorčí rady
Jiří Balcar, dat. nar. 8. března 1951
Den vzniku členství: 24. května 2013
Den zániku členství: 26. února 2017
Den vzniku funkce: 9. července 2016
Den zániku funkce: 26. února 2017
Jmenuje se

Statutární orgán – představenstvo
Člen představenstva
VÁCLAV RUML, dat. nar. 25. února 1973
Kunětická 771, 533 04 Sezemice
Den vzniku členství: 26. února 2017

Člen představenstva
VÁVLAV RUML, dat. nar. 10. ledna 1949
Malá 298, 533 04 Sezemice
Den vzniku členství: 26. února 2017

Člen představenstva
NADĚŽDA RUMLOVÁ, dat. nar. 27. února 1949
Malá 298, 533 04 Sezemice
Den vzniku členství: 26. února 2017

Dozorčí rada
Člen dozorčí rady
VĚRA VEINFURTOVÁ, dat. nar. 10. ledna 1949
Nová 601, 533 04 Sezemice
Den vzniku členství: 26. února 2017

Člen dozorčí rady
ALENA PIVNÁ, dat. nar. 14. ledna 1960
Tuněchodská 100, 530 02 Pardubice
Den vzniku členství: 26. února 2017

Člen dozorčí rady
VILMA VENZAROVÁ, dat. nar. 9. dubna 2016
Zajíčkova 316, 530 03 Pardubice
Den vzniku členství: 26 .února 2017

Václav R u m l, ml. – akcionář

V Sezemicích dne 23. ledna 2017


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení