Společnost: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. [IČ: 60193689]

Oznámení

Typ:
Jiné...
Datum konání:
08.03.2017
Místo konání:
Praha 5

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
IČ:
60193689
Adresa:
Křížová 472/47
15000 Praha 5

Text oznámení

Statutární ředitel obchodní společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.,
se sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 60193689, Spisová značka:
B 2382 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „Společnost“)

v souladu s předchozí výzvou k předkládání (odevzdání) účastnických cenných papírů (akcií)
upozorňuje

nepředloží-li výše zmínění držitelé akcií tyto akcie ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí statutární ředitel Společnosti tyto akcie za neplatné v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 a dále v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věty první zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Akcie se předkládají v sídle společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. v Praze 5, Křížová 472/47, každý pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod. a 13.00 hod. do 15.00 hod. (jiný termín lze zajistit po předchozí domluvě) v dodatečné lhůtě do 8. března 2017.
Statutární ředitel Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení