Společnost: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. [IČ: 60193689]

Oznámení

Typ:
Jiné...
Datum konání:
09.03.2017
Místo konání:
Praha 5

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
IČ:
60193689
Adresa:
Křížová 472/47
15000 Praha 5

Text oznámení

Statutární ředitel, pověřený správní radou společnosti
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.,
se sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 60193689, Spisová značka:
B 2382 vedená u Městského soudu v Praze
(dále také jen „Společnost“)

Oznamuje, že po předchozím určení dodatečné přiměřené lhůty k předložení akcií společnosti podle § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. - zákona o obchodních korporacích, prohlásil po jejím uplynutí dnem 8. 3. 2017 za neplatné kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč vydané Společností, a to:

Za neplatné byly prohlášeny akcie: viz přiložený seznam

Uvedené akcie, jejichž vlastnictví předtím přešlo podle § 382 odst. 2, resp. § 385 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře, jímž je společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22, IČO: 46356983, jsou prohlášeny za neplatné na základě § 346/1 a § 538 zákona o obchodních korporacích, poněvadž přes výzvy zveřejněné podle zákona a stanov společnosti nebyly ani v dodatečné určené lhůtě předloženy společnosti.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení