Společnost: SALVEMA TRADING a.s. [IČ: 28611276]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
18.01.2018
Místo konání:
v sídle společnosti

Udaje o společnosti:

Společnost:
SALVEMA TRADING a.s.
IČ:
28611276
Adresa:
Boleslavova 299
77200 Olomouc

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti
Salvema Trading a.s.
Sídlo : Boleslavova 299/3, 772 00 Olomouc-Lazce
IČ : 28611276

zapsané v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka č. 10 132,

svolává neveřejnou řádnou valnou hromadu,
která se koná ve čtvrtek 18. ledna 2018 v 16.00 hod. v sídle společnosti.

Pořad jednání :
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Odměny členů představenstva a dozorčí rady.
4. Schválení účetní závěrky.
5. Investiční politika společnosti.
6. Finanční zajištění investic.
7. Různé.
8. Závěr.
Představenstvo společnosti Salvema Trading a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení