Společnost: Impress, a.s. [IČ: 46506381]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
27.06.2001
Místo konání:
Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 2

Udaje o společnosti:

Společnost:
Impress, a.s.
IČ:
46506381
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva představenstva o jeho činnosti v roce 2000

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2000

6. Závěrečná zpráva auditora PricewaterhouseCoopers

7. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2000

8. Odvolání členů představenstva

9. Odvolání členů dozorčí rady

10. Volba nových členů představenstva

11. Volba nových členů dozorčí rady

12. Změna stanov společnost

13. Závěr valné hromady

Registrace účasti akcionářů bude zahájena od 9.30 h v místě konání valné hromady.

Akcionář-fyzická osoba prokáže svou totožnost platným průkazem totožnosti a může být na valné hromadě zastoupen pouze jiným akcionářem společnosti nebo svým manželem/manželkou, kteří se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí a platným průkazem totožnosti.

Akcionář-právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a platným průkazem totožnosti osob, které jsou oprávněny jednat za právnickou osobu, popřípadě úředně ověřenou plnou mocí, vystavenou osobou, oprávněnou jednat za právnickou osobu.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov spočívající v přizpůsobení stanov novému účinnému znění obchodního zákoníku, jež vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení