Společnost: Expert & Partner engineering CZ, a.s. [IČ: 61859117]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
30.10.2001
Místo konání:
110 00 Praha 1, Václavské nám. 57/813

Udaje o společnosti:

Společnost:
Expert & Partner engineering CZ, a.s.
IČ:
61859117
Adresa:

Text oznámení

OZNÁMENÍ

o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Expert & Partner engineering CZ, a. s.

IČO: 61859117, se sídlem Na Lysinách 852/41, 147 00 Praha 4

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 30. října 2001 v 10:00 hodin

v sídle společnosti CDA, s.r.o., Václavské nám. 57/813, 110 00 Praha 1

a) Programem jednání mimořádné valné hromady je:

1. Zahájení valné hromady.

1.2. Volba orgánů valné hromady

2.3. Projednání a schválení změn stanov společnosti:

podstata navrhovaných změn:

- uvedení stanov společnosti do souladu s ustanoveními čl. VIII bod 20. zákona č. 370/2000 Sb. (novela obchodního zákoníku)

6.4. Odvolání, případně projednání odstoupení a jmenování nových členů představenstva.

7.5. Odvolání, případně projednání odstoupení a jmenování nových členů dozorčí rady.

6. Ukončení valné hromady

B) Upozornění:

Návrh změny stanov je akcionářům k nahlédnutí od dnešního dne v sídle společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si o zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

C) Prezence akcionářů bude probíhat od 09:00 hodin. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Praze dne 24. září 2001

představenstvo společnosti

Expert & Partner engineering CZ, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení