Společnost: Chotěbořské strojírny služby, a.s. [IČ: 45534519]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
10.12.2001
Místo konání:
Chotěboř, Herrmannova 520

Udaje o společnosti:

Společnost:
Chotěbořské strojírny služby, a.s.
IČ:
45534519
Adresa:

Text oznámení

Program mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů,

2. Změna stanov společnosti v souvislosti s novelou obchodního zákoníku a zúžení
předmětu činnosti společnosti (čl.4 stanov společnosti),

3. Rozhodnutí o použití rezervního fondu k úhradě ztráty,

4. Závěr valné hromady - usnesení valné hromady.

Zveřejnil:

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení