Společnost: KABLO ELEKTRO A.S. [IČ: 46504753]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.05.2002
Místo konání:
Vrchlabí, Českých bratří 509

Udaje o společnosti:

Společnost:
KABLO ELEKTRO A.S.
IČ:
46504753
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, kontrola usnášení

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, koncepci pro další léta a roční účetní závěrce za rok 2001.

5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2001.

6. Smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny členů orgánů společnosti.

7. Seznámení valné hromady s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady a se stanoviskem dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2001 ověřené auditorem, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ověřené auditorem a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2001.

8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001, návrhu na rozdělení zisku a Smluv o výkonu funkce včetně výše odměny členů orgánů společnosti.

9. Závěr valné hromady.

Zveřejnil

Věra Nováková


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení