Společnost: KABLO ELEKTRO A.S. [IČ: 46504753]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.05.2002
Místo konání:
Vrchlabí, Českých bratří 509

Udaje o společnosti:

Společnost:
KABLO ELEKTRO A.S.
IČ:
46504753
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob

pověřených sčítáním hlasů

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku,

koncepci pro další léta a roční účetní závěrce za rok 2001.

5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2001.

6. Smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny členů orgánů společnosti.

7. Seznámení valné hromady s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady a se stanoviskem dozorčí rady

k přezkoumání účetní závěrky za rok 2001 ověřené auditorem, zprávy představenstva o vztazích

mezi propojenými osobami ověřené auditorem a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok

2001.

8.Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001, návrhu na rozdělení zisku a Smluv o výkonu funkce včetně výše odměny členů orgánů společnosti.

9. Závěr valné hromady

Zveřejnil

Ing. Pavel Metelka,

předseda představenstva a generální ředitel


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení