Společnost: mopas a.s. [IČ: 60708735]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
06.06.2002
Místo konání:
Holešov, Samostatnost 1181

Udaje o společnosti:

Společnost:
mopas a.s.
IČ:
60708735
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2001, řádná roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku

3. Vyjádření dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2001 a návrhu na rozdělení zisku a seznámení s výrokem auditora

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001

6. Změna stanov společnosti a schválení nového znění stanov

7. Usnesení

8. Závěr

Podstatou návrhu změny stanov je:

a) v článku 4. Předmět podnikání společnosti

z důvodu oznámení referátu Okresního živnostenského úřadu v Kroměříži o zániku živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "silniční motorová doprava osobní" se vypouští toto živnostenské oprávnění ze seznamu v čl. 4 Stanov.

za b) v článku 14 odstavci 4:

s ohledem na to, že oznámení o konání valné hromady se musí nadále podle zákona uveřejňovat v celostátně distribuovaném deníku (v našem případě www.valnehromady.cz) a v případě, že tento deník nebude splňovat nebo přestane splňovat náležitosti dané ustanovením § 184 odstavec 4 nebo přestane vycházet, pak bude oznámení uveřejňováno v deníku Hospodářské noviny.

Návrh změny stanov je k dispozici v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu na svůj náklad a nebezpečí.

Zveřejnil

Josef Sedlář


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení