Společnost: Teplárna České Budějovice, a.s. [IČ: 60826835]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
14.06.2002
Místo konání:
České Budějovice, Novohradská 32

Udaje o společnosti:

Společnost:
Teplárna České Budějovice, a.s.
IČ:
60826835
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2001 a o stavu jejího majetku

4. Řádná účetní závěrka za rok 2001, návrh na rozdělení zisku

5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2001 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

6. Schválení:

- výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

- řádné účetní závěrky za rok 2001

- rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsoby výplaty tantiém a dividend

7. Rozhodnutí o zvýšení ceny tepelné energie tarifní skupiny pro byty

8. Rozhodnutí o zrušení registrace účastnických cenných papírů společnosti

9. Schválení smluv o výkonu funkce

10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

11. Závěr

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení