Společnost: Jitka, a.s. [IČ: 13502905]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
24.06.2002
Místo konání:
Jindřichův Hradec, Otín 3

Udaje o společnosti:

Společnost:
Jitka, a.s.
IČ:
13502905
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Roční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora včetně informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o výši a způsobu výplaty dividend
7. Změny v orgánech společnosti
8. Návrh a schválení projektu energetického centra - společného podniku mezi Jitka, a.s. a ENERGETIKA INVEST, s.r.o.
9. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady
10. Závěr
Zveřejnil:

představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení