Společnost: DAKO-CZ, a.s. [IČ: 46505091]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
17.06.2002
Místo konání:
Třemošnice, Budovatelů 323

Udaje o společnosti:

Společnost:
DAKO-CZ, a.s.
IČ:
46505091
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů řádné valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, účetní závěrce a návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2001, informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období.

4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2001 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2001.

6. Schválení zásad pro činnost představenstva při realizaci povinností vyvolaných omezením převoditelnosti akcií na jméno.

7. Schválení změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné.

8. Změna stanov.

9. Změna v orgánech společnosti.

10. Závěr a ukončení řádné valné hromady.

K bodu 8 - Charakteristika navrhovaných změn:

· Změna předmětu podnikání

· Změna stanov vyvolaná změnou podoby akcií

· Způsob svolávání valné hromady

· Upřesnění působnosti představenstva v čl. 14, odst. 3, písm. f

· Změna v čl. 31 spočívá v upřesnění podepisování za společnost

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení