Společnost: ZETAS, a.s., Mimoň [IČ: 49901214]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
24.06.2002
Místo konání:
Děčín, Radniční ulice 1/23

Udaje o společnosti:

Společnost:
ZETAS, a.s., Mimoň
IČ:
49901214
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady ( předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů )

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2001, návrh na rozdělení hospodářského výsledku, seznámení s účetní závěrkou a zprávou auditora za rok 2001.

4. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2001

5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 2001, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle §66a odst.9 obchodního zákoníku

6. Hlasování o schválení zprávy představenstva, výroční zprávy za rok 2001 , účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001, zprávy dozorčí rady za rok 2001 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

7. Snížení základního kapitálu z důvodu uhrazení ztráty minulých období

8. Projednání a schválení odměn členů statutárních orgánů.

9. Závěr valné hromady

Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých období. Rozsah snížení základního kapitálu bude o 12 504 600 Kč. Způsob snížení základního kapitálu bude v souladu s § 213 odst.3 obchodního zákoníku a to snížením jmenovité hodnoty akcií, to znamená z jmenovité hodnoty 1 000,- Kč / akcii na 400,- Kč / akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti ztrátě minulých období.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení