Společnost: HELIOR CZ, a.s. [IČ: 25640011]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.06.2002
Místo konání:
Praha 1, Vodičkova 20

Udaje o společnosti:

Společnost:
HELIOR CZ, a.s.
IČ:
25640011
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Výroční zpráva za rok 2001, návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady společnosti, výrok auditora k hospodaření společnosti v roce 2001
4. Schválení usnesení valné hromady.
5. Závěr valné hromady
Zveřejnil:

Ing. Ladislav Braun
předseda představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení