Společnost: SONÁTA I., a.s. [IČ: 25175882]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
28.06.2002
Místo konání:
České Budějovice, Riegrova 44

Udaje o společnosti:

Společnost:
SONÁTA I., a.s.
IČ:
25175882
Adresa:

Text oznámení

1.Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2001.

5.Řádná roční závěrka za rok 2001 vč. stanoviska auditora a návrhu na rozdělení zisku.

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2001.

7. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a rozdělení zisku.

8. Závěr.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení