Společnost: Lesní společnost Přimda, a. s. [IČ: 45351899]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
12.12.2002
Místo konání:
Soběslav, Na Pískách 488/II

Udaje o společnosti:

Společnost:
Lesní společnost Přimda, a. s.
IČ:
45351899
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Návrhy na volbu předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jejich schválení.

3. Návrh na změnu podoby akcií společnosti z podoby zaknihované na podobu listinnou a jeho schválení.

4. Návrh na změnu stanov společnosti a jeho schválení.

5. Závěr.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení